Forhandler eller forbruker?

Velg om du er en forhandler eller en forbruker?

Registrer riktig merke

Velg om du skal reklamere på en General eller Fuji varmepumpe

Forhandler Forbruker
03.12.2022 17.09

Beskrivelse av reklamasjonen

Fyll ut type modell og serienummer på det som har feil

General Fuji

En innedel og en utedel

Modellnummer på innedel:*

Modellnummer er feil

Serienummer på innedel:*

Serienummer er feil

Modellnummer på innedel:*

Modellnummer er feil

Serienummer på innedel:*

Serienummer er feil

Modellnummer på innedel:*

Modellnummer er feil

Serienummer på innedel:*

Serienummer er feil

Modellnummer på innedel:*

Modellnummer er feil

Serienummer på innedel:*

Serienummer er feil

Modellnummer på innedel:*

Modellnummer er feil

Serienummer på innedel:*

Serienummer er feil

Modellnummer på innedel:*

Modellnummer er feil

Serienummer på innedel:*

Serienummer er feil

Modellnummer på innedel:*

Modellnummer er feil

Serienummer på innedel:*

Serienummer er feil

Modellnummer på innedel:*

Modellnummer er feil

Serienummer på innedel:*

Serienummer er feil
Eks: ASHA12LGC
Eks: E003764

Modellnummer på utedel:*

Nummeret har feil format

Serienummer på utedel:*

Nummeret har feil format
Eks: AOHR12LGC
Eks: E003764
Klikk her for flere innedeler til multisplitt

Når ble pumpen installert?*

Skriv inn F-gass nummer*

Hvor ble pumpen kjøpt?*

Når oppstod feilen første gang? (oppgi dato)*

Registerer evt feilkode*

Beskriv feilen

Registrer kvitering*

NB! Kvitering må vedlegges.

Saksbehandler:*

Adresse monteringssted*

Forhandler informasjon*

Adresse monteringssted*